Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky vyhledávacího průzkumu na Mo-rudy u Hůrek
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Chrt, Jan Jurák
Autor
    Chrt, Jiří
    Jurák, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 32, č. 4
Strany
    s. 105-108
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    Barrandien
    ložiska rud
    proterozoikum
    průzkum ložiska
    rudy Mo
Geografické jméno
    Čistá
    ČSFR-Čechy
    Hůrky
Klíčové slovo
    Hůrek
    Mo-rudy
    Průzkumu
    Vyhledávacího
    Výsledky
Abstrakt (česky)
   Článek obsahuje výsledky vyhledávacího průzkumu molybdenových rud u Hůrek v severní části čisteckého masívu. Autoři rozlišují tři ložiskové typy zrudnění: impregnačně-puklinovou mineralizaci ve fenitech, žilníkový typ v granodioritu a křemenné žíly. Větší význam mají jen prvé dva typy. Vzhledem k tomu, že obsahy molybdenu silně kolísají v setinách procenta, ložisko není ani povrchově těžitelné.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012