Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky základního geologického výzkumu a mapování 1:25 000 na listu 23-331 Veselí nad Lužnicí (23-33 Veselí nad Lužnicí)
Údaj o odpovědnosti
    Adolf Malecha, Jan Mašek
Další názvy
    Results of the basic geological investigation and mapping 1:25 000 on the map sheet 22-331 Veslí nad Lužnicí
Autor
    Malecha, Adolf
    Mašek, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992
Strany
    s. 64-66
Rok
    1993
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1992.
Předmětová skupina
    české moldanubikum
    geologie regionální
    křída-svrchní
    mapa geologická
    neogén
    nerostné suroviny
    třeboňská pánev
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Veselí nad Lužnicí
Klíčové slovo
    1:25
    23-33
    23-331
    000
    Geologického
    Listu
    Lužnicí
    Mapování
    Veselí
    Výsledky
    Výzkumu
    Základního
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    3. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012