Podrobnosti záznamu

Název
    Vývoj údolní nivy řeky Odry v ostravské pánvi
Údaj o odpovědnosti
    Tadeáš Czudek, Achim Hiller
Další názvy
    Development of the Odra River floodplain in the Ostrava Basin
Autor
    Czudek, Tadeáš
    Hiller, Achim
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 106, č. 2
Strany
    s. 94-99
Rok
    2001
Poznámky
    2 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Klasifikační znak
    55(1)
    551.3
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    datování C14
    dřevo fosilní
    historie
    holocén
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    lidské aktivity
    ložisko štěrkopísku
    písek
    pleistocén-svrchní
    povodeň
    redepozice
    sedimentace fluviální
    subrecent
    štěrk
    záplavová niva
Geografické jméno
    Bohumín (Karviná, Bohumín)
    ČR-Morava
    Ostrava-Antošovice
    Ostrava-Koblov
    Vrbice (Karviná, Bohumín)
Klíčové slovo
    Nivy
    Odry
    Ostravské
    Pánvi
    řeky
    údolní
    Vývoj
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 12. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012