Podrobnosti záznamu

Název
    Vývoj údolní sítě v jižní části Moravského krasu (24-42 Vyškov)
Údaj o odpovědnosti
    Rudolf Musil
Další názvy
    Development of the episodic stream valley in the southern part of the Moravian Karst
Autor
    Musil, Rudolf, 1926-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 5
Strany
    s. 11-15
Rok
    1998
Poznámky
    3 obr., 5 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1997.
Předmětová skupina
    aluviální kužel
    hydrologie krasová
    kras
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    neogén
    paleolimnologie
    ponor
    sedimentace fluviální
    údolí
    vodoteč
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Hostěnice (Brno-venkov)
Klíčové slovo
    24-42
    části
    Jižní
    Krasu
    Moravského
    Sítě
    údolní
    Vyškov
    Vývoj
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012