Podrobnosti záznamu

Název
    Vývoj říční sítě Moravského krasu
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Kalenda & Jaroslav Kučera & Pavol Mravec
Další názvy
    Development of the river net in the Moravian Karst
Autor
    Kalenda, Pavel
    Kučera, Jaroslav
    Mravec, Pavol
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 90
Strany
    s. 171-189
Rok
    2005
Poznámky
    5 obr., 7 diagr.
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 188-189
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Klasifikační znak
    551.4
    551.8
Skupina konspektu
    55
    556
Předmětová skupina
    geologie dynamická
    geologie regionální
    horniny karbonátové
    hydrologie krasová
    jeskyně
    kras
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    paleohydrologie
    paleokras
    paleoreliéf
    říční síť
    terciér
    údolí
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Moravský kras
Klíčové slovo
    Krasu
    Moravského
    říční
    Sítě
    Vývoj
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012