Podrobnosti záznamu

Název
    Vývoj a aplikace programových extenzí ArcGIS pro účely strukturní a morfotektonické analýzy
Údaj o odpovědnosti
    Jan Jelínek, Jiří Ardielli, Jakub Jirka, Vlastimil Kajzar
Další názvy
    Development and application of ArcGIS software extensions for utilization at structural and morphotectonic analyse
Autor
    Ardielli, Jiří
    Jelínek, Jan
    Jirka, Jakub
    Kajzar, Vlastimil
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 51, č. 2
Strany
    s. 17-25
Rok
    2005
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Klasifikační znak
    551.2
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    analýza statistická
    analýza tektonická
    databanka
    digitální simulace
    geomorfologie
    modelování
    moravskoslezská oblast
    morfostruktura
    neotektonika
    program počítačový
    silesikum
    systém GIS
    zóna zlomová
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Nízký Jeseník-oblast (Česko)
    Opava
Klíčové slovo
    Analýzy
    Aplikace
    ArcGIS
    Extenzí
    Morfotektonické
    Programových
    Strukturní
    účely
    Vývoj
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    11. 2. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012