Podrobnosti záznamu

Název
    Vývoj a rizikovost svahových deformací v údolí Jizery východně od Semil
Další názvy
    Mass movements formation and risk in the Jizera valley east of Semily town
Autor
    Kycl, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2010
Výraz tezauru
    valley of the Jizera, slope deformations, geological and geomorfological structure, high-risk zone, engineering-geological studies
Klíčové slovo
    Deformací
    Jizery
    Rizikovost
    Semil
    Svahových
    údolí
    Východně
    Vývoj
Abstrakt (česky)
   Tektonicky predisponované údolí Jizery v úseku mezi Semily a Horní Sytovou je velmi náchylné na svahové pohyby. Jejich rozmístění a četnost je dána geologickou a geomorfologickou stavbou zájmové oblasti. V průběhu mapování dokumentováno celkem 64 sesuvů o ploše 3 km2. Několik domů je sesuvy porušeno. Oblast je považována za vysoce rizikovou s nutností pokračovat v IG průzkumu.
Abstrakt (anglicky)
   Mass movements formation and risk in the Jizera valley east of Semily town
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014