Podrobnosti záznamu

Název
    Vývoj a změny bioty v Ostravsko-karvinském revíru
Autor
    Lacina, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Vliv ukončení hlubinné těžby uhlí na životní prostředí
Strany
    s. 100-108
Poznámky
    Projekt: IBS3086005, GA AV ČR
    Překlad názvu: Developement and the changes of biota in the Ostrava-Karviná Coalfield
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    anthropogenetic disturbances
    biota
    geobiocenology
Klíčové slovo
    Bioty
    Ostravsko-karvinském
    Revíru
    Vývoj
    Změny
Abstrakt (česky)
   Kapitola se zabývá hodnocením změn vegetačního krytu, vyvolaných výraznými změnami ekotopu při hornické činnosti. Současný stav vegetace je srovnáván se stavem před rozvojem těžby uhlí. Území Ostravsko-karvinského revíru je diferencováno do 30 typů současné krajiny, rozdílných z hlediska biodiverzity, ekologické stability a atraktivity krajinného rázu.
Abstrakt (anglicky)
   The chapter deals with changes of vegetation cover assessment evoked significant changes of ecotope caused by mining. Current condition of vegetation is compared with situation before coal mining. Area of Ostrava-Karvinná mining district is differenced onto 30 types of present landscape, different from the biodiversity, ecological stability and landscape character point of view.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012