Podrobnosti záznamu

Název
    Vývoj antropogenních transformací reliéfu v oblasti historického Dolu Jeroným ve Slavkovském lese
Autor
    Kirchner, Karel
    Roštínský, Pavel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    Prosinec, č. 2012
Strany
    s. 132-136
Rok
    2013
Poznámky
    Autoři celkem: 2
    Projekt: GA105/09/0089, GA ČR3cav_un_auth*0253997
    Překlad názvu: Development of anthropogenic relief transformations in the historical Jeroným Mine area in the Slavkovský les Mts
    Rozsah: 5 s. : P
Předmětová kategorie
    anthropogenic landforms
    Historical Jeroným Mine
    Slavkovský les Mts.
Klíčové slovo
    Antropogenních
    Dolu
    Historického
    Jeroným
    Lese
    Oblasti
    Reliéfu
    Slavkovském
    Transformací
    Vývoj
Abstrakt (česky)
   Příspěvek představuje výsledky geomorfologického výzkumu zabývající se antropogenními transformacemi reliéfu v oblasti historického Dolu Jeroným ve Slavkovském lese. Studované tvary reliéfu dokládají hlavní etapy sociálního a ekonomického vývoje území a umožňují určit hlavní genetické typy antropogenního reliéfu: důlní, vodohospodářské i zemědělské tvary a zejména vojenské tvary vytvořené při formování Vojenského prostoru Prameny, jejichž význam v území byl rozhodující.
Abstrakt (anglicky)
   The paper presents results of geomorphological research dealing with anthropogenic relief transformations in the historical Jeroným Mine area in the Slavkovský les Mts. The studied relief forms show main stages of social and economic development of the area and allow to determine genetic types of the anthropogenic relief: mining, water management and supply, agricultural and especially military forms originated in connection to building-up the Military area Prameny, which has a crucial impact on the landscape.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014