Podrobnosti záznamu

Název
    Vývoj antropogenního reliéfu okolí Ždáru nad Sázavou
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Červinka
Další názvy
    Development of the Man-induced Landforms in the Vicinity of Ždár nad Sázavou
Autor
    Červinka, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník České geografické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 99, č. 3
Strany
    s. 163-177
Rok
    1994
Poznámky
    7 obr., 1 tab., 13 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. Čes. geogr. Společ.
Předmětová skupina
    antropogenní jevy
    báňská historie
    ekologie
    historie
    reliéf
    zemědělství
    změny přírodního prostředí těžbou
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Žďár nad Sázavou
Klíčové slovo
    Antropogenního
    Okolí
    Reliéfu
    Sázavou
    Vývoj
    Ždáru
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 12. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012