Podrobnosti záznamu

Název
    Vývoj hornicko-geologického poznání OKR a geologické stavby české části hornoslezské pánve
Autor
    Dopita, Miloslav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Uhelné hornictví v ostravsko - karvinském revíru
Strany
    s. 12-31
Poznámky
    Projekt: IBS3086005, GA AV ČR
    Překlad názvu: Trends of mining geology knowlidges and geological structure of the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin
    Rozsah: 20 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    mining
    regional geology
Klíčové slovo
    části
    české
    Geologické
    Hornicko-geologického
    Hornoslezské
    OKR
    Pánve
    Poznání
    Stavby
    Vývoj
Abstrakt (česky)
   Historie hornicko-geologického výzkumu a geologická stavba české části hornoslezské pánve.
Abstrakt (anglicky)
   History of mining geology research and geological structure of the Czech part of Upper Silesian Coal Basin.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012