Podrobnosti záznamu

Název
    Vývoj jeskynních systémů v severní části Moravského krasu s přihlédnutím k novým poznatkům z Holštejnské jeskyně
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Kalenda, Jaroslav Kučera & Pavol Mravec
Další názvy
    The development of caving systems in the northern part of Moravian karst with implementation of new knowledge from Holštejnská jeskyně cave
Autor
    Kalenda, Pavel
    Kučera, Jaroslav
    Mravec, Pavol
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 90
Strany
    s. 191-216
Rok
    2005
Poznámky
    17 obr.
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 214-216
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Klasifikační znak
    502
    551.4
Skupina konspektu
    502
    55
Předmětová skupina
    geologie regionální
    horniny karbonátové
    hydrologie krasová
    jeskyně
    kras
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    ochrana přírody
    sedimentace fluviální
    speleologie
    terciér
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Moravský kras-Holštejnská jeskyně
Klíčové slovo
    části
    Holštejnské
    Jeskyně
    Jeskynních
    Krasu
    Moravského
    Novým
    Poznatkům
    Přihlédnutím
    Severní
    Systémů
    Vývoj
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012