Podrobnosti záznamu

Název
    Vývoj konjunktury vybraných nerostných surovin v roce 1990
Údaj o odpovědnosti
    Emil Roos, Otto Kembický
Další názvy
    Conjuncture development of selected mineral raw materials in the year 1990
Autor
    Kembický, Otto
    Roos, Emil
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990
Strany
    s. 127-129
Rok
    1991
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1990.
Předmětová skupina
    ekonomika surovin
    ložisko bentonitu
    suroviny netradiční
    využití nerostných zdrojů
    zeolity
Předmětová kategorie
    glaukonit
Geografické jméno
    ČSFR
Klíčové slovo
    1990
    Konjunktury
    Nerostných
    Roce
    Surovin
    Vybraných
    Vývoj
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    10. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012