Podrobnosti záznamu

Název
    Vývoj krušnohorských rašelinišť (01-42 Načetín, 01-43 Horní Blatná, 01-44 Vejprty, 11-21 Karlovy Vary)
Údaj o odpovědnosti
    Eva Břízová
Další názvy
    Development of peat bogs in the Krušné hory Mountains
Autor
    Břízová, Eva
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Strany
    s. 56-58
Rok
    2001
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2000.
Předmětová skupina
    analýza pylová
    datování C14
    geologie regionální
    glaciály
    holocén
    kvartér Českého masivu
    rašeliniště
    sedimenty bohaté organickým uhlíkem
Geografické jméno
    Boží Dar (Karlovy Vary)
    ČR-Čechy
    Hora Svatého Šebestiána (Chomutov)
    Krušné hory
    Načetín (Chomutov)
Klíčové slovo
    01-42
    01-43
    01-44
    11-21
    Blatná
    Horní
    Karlovy
    Krušnohorských
    Načetín
    Rašelinišť
    Vary
    Vejprty
    Vývoj
Abstrakt (anglicky)
   The Krušné hory Mts. are an area very rich in peat-bog complexes, the Boží Dar peat-bog complex belonging to the largest ones. Two peat bogs in this complex were the subject of palynological research. There were the localities Boží Dar-V rezervaci and Boží Dar and Oceán. The Boží Dar peat bog is an upland moor and two analysed profiles of Boží Dar (V rezervaci, thickness 2.9-3 m) and Boží Dar (thickness 0.32 m) represent vegetational evolution since the late Glacial period until today (BŘÍZOVÁ 1995b). Pollen analysis of the upper layers of the Oceán peat bog depicts the situation since 17th century (BŘÍZOVÁ 1997; thickness 0.38 m). Localities Hora Sv. Šebestiána, Novodomské rašeliniště (Načetín) and Polské bažiny belong to the Šebestián, Novodomské rašeliniště (Načetín) and Polské bažiny belong to the Šebestián peat bog complex. Now several peat bogs in this complex are the subject of palynological in investigation too. There are the localities Hora Sv.
   Šebestiána (HSŠ, HSŠ-2-Na výsluní, HSŠ-3, HSŠ-4, HSŠ-5, HSŠ-6, HSŠ-7), Polské bažiny, Novodomské rašeliniště-Načetín (NDR, NDR-2) and Načetín-rybník (NAR). Several samples of these localities were radiocarbon - dated (see Tab.1; Gd: Radiocarbon Laboratory Silesian tecnical University, Gliwice; HV: 14C und 3H Laboratorium, Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung, Hannover)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012