Podrobnosti záznamu

Název
    Vývoj mylonitizace vápenců a kontrastní variská deformace tektonických domén jihozápadního brunovistulika
Údaj o odpovědnosti
    Petr Špaček, Rostislav Melichar, Eva Franců
Další názvy
    Mylonitization of limestones and contrasting deformation grade within the southwestern part of the Brunovistulicum
Autor
    Franců, Eva
    Kalvoda, Jiří
    Melichar, Rostislav
    Špaček, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 8
Strany
    s. 55-60
Rok
    2001
Poznámky
    1 obr., 2 tab., 15 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2000.
Předmětová skupina
    brunovistulikum
    deformace
    kalcit
    křemen
    mikrit
    moravikum
    mylonitizace
    napětí
    paleoteplota
    paleozoikum
    rekrystalizace
    růst krystalu
    vápenec
    vrásnění variské
Geografické jméno
    Boskovice (Blansko)
    Čebín (Brno-venkov)
    Černá Hora (Blansko)
    ČR-Morava
    Horní Dunajovice (Znojmo)
    Lažánky (Brno-venkov)
    Lažany (Blansko)
    Tišnov (Brno-venkov)
    Vohančice (Brno-venkov)
    Žerotice (Znojmo)
Klíčové slovo
    Brunovistulika
    Deformace
    Domén
    Jihozápadního
    Kontrastní
    Mylonitizace
    Tektonických
    Vápenců
    Variská
    Vývoj
Abstrakt (anglicky)
   The calcite mylonites in the Brunovistulian sedimentary cover developed in frontal thrust area of Moravian nappe units were examined. The inhomogeneous composition of sedimentary protoliths allowed the analysis of the contrasting behavior of matrix and clasts and the interpretation of microfabric evolution during deformation under low temperature conditions. Several tectonofacies with microfabric characteristic for a given position within the progressive/retrogressive deformation path are distinguished. Generally, the progressive phase of mylonitization is characterized by grain growth in the matrix and the grain size reduction of the clasts leading to a stress-determined equillibration of grain size. With rising temperature during deformation, grain growth predominated after grain size homogenization was finished. Large-scale thrusting within the Brunovistulian basement is evidenced by the juxtaposition of calcite and quartz mylonites with contrasting microstructures.
   In terms of deformation styles of calcite and quartz the lower unit of the Svratka tectonic window differs distinctively from both the lower unit of the Thaya tectonic window and the western margin of the Brno Batholith. Although these differences include such pronounced contrast as the fully brittle vs. fully plastic deformation of quartz, paleothermometric data which are available to date, suggest that the variation in microstructures is not accompanied by major changes in paleotemperatures. This can be explained by an abrupt change of deformation mechanisms in both calcite and quartz
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    30. 8. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012