Podrobnosti záznamu

Název
    Vývoj osídlení v pohraničí ČR mezi roky 1930 a 1950
Autor
    Dvořák, Petr
Konference
    Ph.D. Workshop 2007 (21.11.2007-21.11.2007 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Ph.D. Workshop 2007 Proceedings
Strany
    S. 25-28
Poznámky
    Projekt: 2D06001, GA MŠk, CZ
    Překlad názvu: Settlement development of the Czech Republic border regions from 1930 to 1950
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    border region
    Czech Republic
    settlement
    settlement desertion
Klíčové slovo
    1930
    1950
    ČR
    Osídlení
    Pohraničí
    Roky
    Vývoj
Abstrakt (česky)
   Příspěvek se zabývá vývojem populace a osídlení v pohraničních regionech ČR mezi roky 1930 a 1950. Poukazuje na hlavní příčiny úbytku obyvatelstva v tomto období, zvláštní pozornost je věnována procesu vylidňování pohraničí, zanikání obcí a zvláště pak zaniklým obcím. Na závěr jsou formulovány hlavní faktory působící zánik osídlení.
Abstrakt (anglicky)
   The article describes population and settlement development of Czech border regions between 1930 and 1950. The study deals with the evaluation of the process of settlement desertion after 2 nd World War, especially after the expulsion of the German population from the Czech Republic. After we analysed about 250 settlement units which were perished in these two decades, we formulate main factors of settlement desertion process.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012