Podrobnosti záznamu

Název
    Vývoj přírody Moravského krasu v nejmladší geologické minulosti
Autor
    Ložek, Vojen
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Měkkýši Moravského krasu
Strany
    s. 8-19
Poznámky
    Překlad názvu: Landscape development of the moravan Karst in the recent geological past
    Rozsah: 12 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    molluscan successions
    Moravian Karst
    standard develomental pattern
Klíčové slovo
    Geologické
    Krasu
    Minulosti
    Moravského
    Nejmladší
    Přírody
    Vývoj
Abstrakt (česky)
   Výplně vchodů dvou jeskyní a pěnovcové ložisko Štajgrovka poskytly sledy postglaciální malakofauny, které obrážejí vývoj přírody Moravského krasu od konce posledního glaciálu do současnosti. Jeho prběh odpovídá obvyklému obrazu lesních oblastí střední Evropy s výrazným vlhkostním maximem na počátku klimatického optima bez větších narušení způsobených pravěkým osídlením. V celém území se zachovala převaha lesní bioty do současnosti.
Abstrakt (anglicky)
   Sedimentary fills of two cave entrances and the tufa deposit of Štajgrovka provided postglacial snail successions which reflexy the nature development of the Moravan Karst from the decline of the Last Glacial up to the present. It corresponds to the standard developmental pattern of mid-European woodland areas with animpressive moisture culmination in early Climatic Optimum which show no major disturbations due to prehistoric settlement. Within the whole area, the dominance of woodland biota has persisted up to the present time.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012