Podrobnosti záznamu

Název
    Vývoj půd na spraších v antropicky ovlivněných a chráněných územích Prahy
Autor
    Krejčová, J.
    Šťastný, Martin
    Žigová, Anna
Konference
    Půda v moderní informační společnosti : konference České pedologické společnosti a Societas pedologica slovaca (1. : 20.08.2007-23.08.2007 : Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Zborník príspevkov : Pôda v modernej informačnej spoločnosti
Strany
    S. 307-313
Poznámky
    Projekt: IAA300130504, GA AV ČR
    Překlad názvu: Development of soils on loesses in anthropogenically affected and protected areas of Prague
    Rozsah: 7 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    anthropogenically affected area
    pedogenesis, loess
    protected area
Klíčové slovo
    Antropicky
    Chráněných
    Ovlivněných
    Prahy
    Půd
    Spraších
    územích
    Vývoj
Abstrakt (česky)
   Vývoj půd na spraších je diferencován v závislosti na podmínkách pedogeneze a antropickém ovlivňování daného území. Pro sledování pedogeneze s antropickým ovlivněním byla vybrána pokusná políčka Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni. Neporušené území reprezentuje přírodní rezervace Roztocký háj - Tiché údolí. Vývoj půd byl hodnocen na základě zrnitostního složení, chemických vlastností, charakteristik půdní organické hmoty, mineralogického složení jílové frakce a mikromorfologické analýzy. Výsledky ukázaly rozdíly v kvalitativních a kvantitativních charakteristikách půdní organické hmoty A horizontů v zemědělské krajině a chráněných území.
Abstrakt (anglicky)
   The development of soils on loesses is differentiated depending on the conditions of pedogenesis and anthropogenic influence in the selected territory. Experimental fields of the Crop Research Institute in Praha-Ruzyně, v.v.i. were chosen for the observation of pedogenesis with anthropogenic factor. The territory with natural condition is represented by the Roztocký háj - Tiché údolí Nature Reserve. Soil development was evaluated on the basis of particle size distribution, chemical properties, character of soil organic matter, mineralogy of clay fraction and micromorphological analysis. The results revealed differences in the qualitative and quantitative parameters of soil organic matter of A horizons in agricultural landscape and in protected areas.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012