Podrobnosti záznamu

Název
    Vývoj reliéfu stratovulkánu Casita, Nikaragua
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Šebesta
Další názvy
    Development of the Casita stratovolcano relief, Nicaragua
Autor
    Šebesta, Jiří, 1949-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Strany
    s. 166-168
Rok
    2000
Poznámky
    2 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1999.
Předmětová skupina
    mezinárodní spolupráce
    pánev okrajová
    reliéf
    stratovulkán
    tektonika
    vulkanismus
    vulkanoklastika
    vulkanologie
Geografické jméno
    Casita (Nikaragua)
    Nikaragua
Klíčové slovo
    Casita
    Nikaragua
    Reliéfu
    Stratovulkánu
    Vývoj
Abstrakt (anglicky)
   The volcanic group of San Cristobal and Casita stratovolcanos is part of the Nicaragua volcanic chain. Geologically it is very young - Plio-Pleistocene to recent. Casita is a dormant volcano with some fumarole fields only. Select parts of the volcano body are hydrothermally altered. Thisck colluvim covers the altered slopes of the Casita volcano. These are suitable for intensive mass movements of material, especially sliding and erosion. In 1998, end of october a huge catastrophic earthflow affected the southern slope of the Casita volcano. The accumulation area on the foothill are filled with polycyclic volcano fluviatile deposits. The volcano-tectonic and the exogenic development of the area is complicated due to its polycyclic pattern. The whole area is affected by volcanically induced geodynamic processed vulnerability, it is prone to landslides and erosion, seismic and volcanic hazards
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012