Podrobnosti záznamu

Název
    Vývoj systému pro ukládání a vyhodnocování údajů uhelných zdrojů a jeho využití pro analýzy využitelnosti zdrojů po roce 2000
Údaj o odpovědnosti
    Ctirad Schejbal, Josef Honěk, František Staněk
Další názvy
    The development of a system for loading and evaluation of data on coal resources, and its utilization for analyses of usability of these resources after the year
Autor
    Honěk, Josef
    Schejbal, Ctirad
    Staněk, František
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 44, č. 2
Strany
    s. 2-8
Rok
    1998
Poznámky
    3 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Předmětová skupina
    archiv
    databanka
    projekt
    systém informační
    uhlí
    zásoby
Geografické jméno
    Česká republika
Klíčové slovo
    2000
    Analýzy
    Po
    Roce
    Systému
    údajů
    Uhelných
    Ukládání
    Vyhodnocování
    Využitelnosti
    Využití
    Vývoj
    Zdrojů
Abstrakt (anglicky)
   In 1995 a project "The development of a system for loading and evaluation of data on coal resources, and its utilization for analyses of usability of these resources after the year 2000" was presented to Grant Agency of Czech Republic. The project was accepted and Mining and Geological faculty of technical University of Ostrava became bearer of the task. In the special issue of Proccesing of Scientific Works of VŠB - Technical University of Ostrava the solution results of such task are mentioned. The results are structured into several independently described particular parts, which are essentially identical with the main objectives of project. The system was developed so as to be simple and to enable utilisation by a wide sphere of geologists. Equally it makes possible to perform subsequent graphic presentation of processed data filed in a deposit database. It is designed so as to be applicate for all coal types in Czech Republic, i.e.
   both for bituminous hard coals and for subbituminous coals and lignites
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012