Podrobnosti záznamu

Název
    Vývoj znečištění ovzduší na území SHP v období 1994-2006
Údaj o odpovědnosti
    Soňa Hykyšová
Další názvy
    Entwicklung der Luftverschmutzung im Raum des nordböhmischen Braunkohlenbeckens (SHP) im Zeitraum 1994-2006
    The progress of air pollution at the SHP district in 1994-2006
Autor
    Hykyšová, Soňa
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Svazek/č.
    Č. 2
Strany
    s. 23-32
Rok
    2008
Poznámky
    1 obr., 11 diagr., 1 tab
    Anglické, německé resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí
Klasifikační znak
    504.05
    504.3
Skupina konspektu
    504
Předmětová skupina
    atmosféra
    monitoring
    oxid siřičitý
    oxid uhelnatý
    oxidy dusíku
    ozón
    prach
    uhlovodíky aromatické
    znečištění
Geografické jméno
    Chomutov (Česko)
    Čechy (Česko)
    Louny (Česko)
    Most (Česko)
    Severočeská hnědouhelná pánev (Česko)
    Teplice (Česko)
Klíčové slovo
    1994-2006
    Období
    Ovzduší
    SHP
    území
    Vývoj
    Znečištění
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    2. 2. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012