Podrobnosti záznamu

Název
    Výzkum, vývoj a projektování podzemních staveb v zastavěném území
Autor
    Šňupárek, Richard
Konference
    Světový tunelářský kongres ITA/AITES WTC 2007 (04.05.2007-05.05.2007 : Praha, Česká republika)
Jazyk
    anglicky
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Tunel
Svazek/č.
    Roč. 16, č. 2
Strany
    s. 50-52
Rok
    2007
Poznámky
    Překlad názvu: Research, development and design of underground constructions in built-up areas
    Rozsah: 3 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    development
    research
    underground constructions
Klíčové slovo
    Podzemních
    Projektování
    Staveb
    území
    Vývoj
    Výzkum
    Zastavěném
Abstrakt (česky)
   Pražským setkáním odborníků z oblasti podzemních staveb na konferenci ITA/AITES WTC 2007 došlo k naplnění několikaleté práce. Z připravovaných 9 sekcí byl výrazně největší zájem autorů o sekci 3 Výzkum, vývoj a projektování podzemních staveb. Počet i zaměření příspěvků potvrdily, že podzemní stavitelství se rozvíjí nejen co do objemu a náročnosti realizovaných staveb, ale i v teoretické vědeckovýzkumné rovině.
Abstrakt (anglicky)
   The Prague meeting of underground engineering professionals at ITA/AITES WTC 2007 congress was the topping of several years work. Of the nine sections which were prepared, the greatest interest of authors was in the section Researcxh, development and design of underground constructions. The number and focus of the papers proved that underground engineering has developed not only in terms of the magnitude and komplexity of the projects, but also in the theoretical and scientific research level.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012