Podrobnosti záznamu

Název
    Výzkum údolní nivy Jizery v okolí Benátek nad Jizerou (Research of the Jizera River floodplain in the surroundings of Benátky n. Jizerou)
Další názvy
    Research of the Jizera floodplain in the surrounding of Benátky nad Jizerou
Autor
    Břízová, Eva
    Havlíček, Pavel
    Marek, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    3
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Quaternary (Late Cenozoic), Holocene, fluvial sediments, Radiocarbon dating
Klíčové slovo
    Benátek
    Benátky
    Floodplain
    Jizera
    Jizerou
    Jizery
    Nivy
    Okolí
    Research
    River
    Surroundings
    údolní
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Při geologickém výzkumu eokologické zátěže a geologickém mapování okolí Benátek nad Jizerou v rámci mapování listu Sojovice 13-113, byly zjištěny antropogenní a fluviální holocenní sedimenty.(4420 BP až 1460 BP).Uniklé ropné látky a chlorované uhlovodíky ohrožují podzemní vodu - plán asanace.
Abstrakt (anglicky)
   Research of the Jizera floodplain in the surrounding of Benátky nad Jizerou
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014