Podrobnosti záznamu

Název
    Výzkum údolní nivy Jizery v okolí Benátek nad Jizerou : 13-11 Benátky nad Jizerou
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Havlíček, Jiří Marek, Eva Břízová
Další názvy
    Research of the Jizera River floodplain in the surroundings of Benátky nad Jizerou
Autor
    Břízová, Eva
    Havlíček, Pavel, 1944-
    Marek, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Strany
    s. 73-75
Rok
    2006
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2005
Klasifikační znak
    504.05
    55(1)
    552
    912
Skupina konspektu
    504
    55
    912
Předmětová skupina
    aluvium
    datování C14
    geologie regionální
    holocén
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    látky znečišťující
    lidské aktivity
    mapa geologická
    ochrana podzemní vody
    rekultivace
    sedimentace fluviální
    voda kontaminovaná
    vodní zdroj
    záplavová niva
    znečištění
Geografické jméno
    Benátky nad Jizerou (Mladá Boleslav, Mladá Boleslav)
    Čechy (Česko)
Klíčové slovo
    13-11
    Benátek
    Benátky
    Jizerou
    Jizery
    Nivy
    Okolí
    údolní
    Výzkum
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012