Podrobnosti záznamu

Název
    Výzkum fluidních inkluzí v křemeni na vybraných ložiskách zlata v Českém masívu
Údaj o odpovědnosti
    Jana Ďurišová
Další názvy
    Fluid inclusions research in quartz at selected localities of gold in the Bohemian Massif
Autor
    Ďurišová, Jana, 1936-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Strany
    s. 52-54
Rok
    1991
Předmětová skupina
    geneze ložiska
    inkluze fluidní
    plynokapalné inkluze
    rudy Au
Geografické jméno
    Čelina
    ČSFR-Čechy
    ČSFR-Morava
    Mokrsko
    Orlík
    Suchá Rudná
    Zlaté Hory
    Zlatý Chlum
Klíčové slovo
    Českém
    Fluidních
    Inkluzí
    Křemeni
    Ložiskách
    Masívu
    Vybraných
    Výzkum
    Zlata
Abstrakt (česky)
   Výzkum fluidních inkluzí metodou optické mikrometrie a Ramanovy spektroskopie byl proveden u zlatonosných křemenů z ložisek Jeseníků (Zlatý Chlum, Zlaté Hory, Suchá Rudná), jílovského pásma (Čelina, Mokrsko) a z výskytu Orlík u Humpolce v moldanubiku. U všech studovaných lokalit jsou typická fluida směsi H2O - CO2, přičemž množství CO2 je velmi variabilní, 10-60 mol.. Kromě toho byly nalezeny inkluze s vysokým obsahem CH4 (65-85 mol. ) v křemeni ze Zlatých Hor a Orlíku. Inkluze představují relikty roztoků spjatých s metamorfními procesy. Podle inkluzí v křemeni z Čeliny a Mokrska lze usuzovat, že zlatonosný křemen z těchto ložisek se ukládal z roztoků při teplotách 250-350 stupňů C
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012