Podrobnosti záznamu

Název
    Výzkum kenozoických sedimentů a stavebního kamene v prostoru sondy R18 do obranného valu na Pohansku u Břeclavi
Další názvy
    Research of Cenozoic sediments and building stones in the R18 pit into the breastwork at Pohansko near Břeclav
Autor
    Doláková, Nela
    Hladilová, Šárka
    Přichystal, Antonín
    Roszková, Alena
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Ábelová M., Ivanov M., ed.12. kvartér 2006, Brno 30.11.2006. Sborník abstrakt
Strany
    1
Poznámky
    Akce: 2006/11/30 ; Brno
Výraz tezauru
    building stones
    environmental studies
    paleontology
    palynology
    petrography
    Pohansko near Břeclav
Klíčové slovo
    Břeclavi
    Do
    Kamene
    Kenozoických
    Obranného
    Pohansku
    Prostoru
    R18
    Sedimentů
    Sondy
    Stavebního
    Valu
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Výsledky studia sedimentů a stavebního kamene z prostoru sondy R18 do obranného valu na velkomoravském centru Pohansko u Břeclavi.
Abstrakt (anglicky)
   Results of study of sediments and building stones found in the R18 pit into the breastwork at the Gerat Moravian centre Pohansko near Břeclav.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012