Podrobnosti záznamu

Název
    Výzkum kvartérních sedimentů a půd mezi Kobylím a Terezínem (Velký vrch) (34-21 Hustopeče)
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Havlíček, Libuše Smolíková
Další názvy
    Investigation of the Quaternary sediments and soils between Kobylí and Terezín villages (Velký vrch)
Autor
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996
Strany
    s. 112-113
Rok
    1997
Poznámky
    1 obr.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996.
Předmětová skupina
    flyšové pásmo Západních Karpat
    koluvium
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    mikromorfologie
    pedogeneze
    půdy
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Kobylí (Břeclav)
    Terezín (Hodonín)
Klíčové slovo
    34-21
    Hustopeče
    Kobylím
    Kvartérních
    Půd
    Sedimentů
    Terezínem
    Velký
    Vrch
    Výzkum
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012