Podrobnosti záznamu

Název
    Výzkum minerálů uranylu v Národním muzeu v Praze
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Čejka
Další názvy
    Research of uranyl minerals in the National Museum Prague
Autor
    Čejka, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    MEGA - Membrány ekologie, geologie, analytika
Svazek/č.
    Roč. 14, č. 3
Strany
    s. 23-36
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: MEGA-Membrány Ekol. Geol. Analyt.
Předmětová skupina
    difrakce rentgenová
    fosfáty
    hydroxidy
    karbonáty
    metoda termická
    metody termické
    minerály uranu
    muzeum
    silikáty
    spektrometrie IR
    sulfáty
    suroviny radioaktivní
Klíčové slovo
    Minerálů
    Muzeu
    Národním
    Praze
    Uranylu
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Článek podává přehled o výzkumu minerálů uranylu ve sbírkách Národního muzea v Praze, dále prohloubení znalostí o chemismu tepelného rozkladu těchto fází, proměření a interpretace infračervených spekter. Studovaly se především uhličitany, sírany, fosforečnany ze skupiny uranových slíd, křemičitany, hydratované hydroxidy uranylu a uranany. V některých případech byly vedle přírodních fází studovány i jejich syntetické analogy, příp. deuteroanalogy
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012