Podrobnosti záznamu

Název
    Výzkum mladopaleolitické lokality Boršice u Buchlovic
Další názvy
    Late Paleolithic site in Boršice near Buchlovice in Moravia
Autor
    Nývlt, Daniel
    Nývltová Fišáková, Miriam
    Škrdla, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    5
Rok
    2007
Výraz tezauru
    Upper Pleistocene, Gravettian, vertebrate paleontology, Boršice
Klíčové slovo
    Boršice
    Buchlovic
    Lokality
    Mladopaleolitické
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Výzkum v roce 2006 na lokalitě Boršice-Chrástka navázal na revizní výzkum z roku 2005 (ŠKRDLA et al. 2006a). Celková plocha 7,5 m2 byla prozkoumána s použitím precizní metodiky zahrnující laserovou lakalizaci nálezů a kompletní plavení materiálu. Výzkum poskytl množství archeologického a osteologického materiálu.
Abstrakt (anglicky)
   Late Paleolithic site in Boršice near Buchlovice in Moravia
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014