Podrobnosti záznamu

Název
    Výzkum nivy řeky Moravy a jeho význam pro studium povodní (24-22 Olomouc, 34-22 Hodonín)
Údaj o odpovědnosti
    Eva Břízová
Další názvy
    Research of the Morava River floodplain and its importance for study of floods
Autor
    Břízová, Eva
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Strany
    s. 61-62
Rok
    2001
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2000.
Předmětová skupina
    analýza pylová
    geologie regionální
    holocén
    kvartér moravských úvalů
    mapa geologická
    povodeň
    řeka
    sedimenty bohaté organickým uhlíkem
    záplavová niva
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Morava (řeka)
Klíčové slovo
    24-22
    34-22
    Hodonín
    Moravy
    Nivy
    Olomouc
    Povodní
    řeky
    Studium
    Výzkum
    Význam
Abstrakt (anglicky)
   The paper deals with preliminary results of the research of the Morava River floodplain and emphasizes their importance for the study of floods. It is necessary to understand the dynamism and functions of climatic, geological, hydrogeological and biological processes in the landscape and the importance human impact. Human impact contributes to affect significantly the natural balance
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012