Podrobnosti záznamu

Název
    Výzkum opuštěných odkališť po úpravě rud v Horním Benešově na Bruntálsku
Další názvy
    The exploration of abandoned tailing ponds made by ore processing in Horni benešov near Bruntál
Autor
    Mašek, Dalibor
    Rambousek, Petr
    Řepka, Vlastimil
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2010
Výraz tezauru
    ore mining, ore prosessing, tailing ponds, chemical composition, mineralogy, risk assesment
Klíčové slovo
    Benešově
    Bruntálsku
    Horním
    Odkališť
    Opuštěných
    Po
    Rud
    úpravě
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Popis odkališť po úpravě polymetalických rud v Horním Benešově, geochemická a mineralogická charakteristika vzorků odebraných z vrtů, posouzení rizikovosti uložených odpadů z těžby.
Abstrakt (anglicky)
   The exploration of abandoned tailing ponds made by ore processing in Horni benešov near Bruntál
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014