Podrobnosti záznamu

Název
    Výzkum organických sedimentů na listech Kyjov a Vracov (34-22 Hodonín)
Údaj o odpovědnosti
    Eva Břízová, Pavel Havlíček
Další názvy
    Investigation of organic sediments on map sheets Kyjov and Vracov
Autor
    Břízová, Eva
    Havlíček, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Strany
    s. 11-12
Rok
    1999
Poznámky
    8 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1998.
Předmětová skupina
    gyttja
    holocén
    karpatská neogenní předhlubeň
    kvartér Západních Karpat
    mapa geologická
    miocén
    mokřad
    palynologie
    písek
    pleistocén-svrchní
    rašelina
    sedimenty organické
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Hodonín
    Kyjov (Hodonín)
    Vracov (Hodonín)
Klíčové slovo
    34-22
    Hodonín
    Kyjov
    Listech
    Organických
    Sedimentů
    Vracov
    Výzkum
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012