Podrobnosti záznamu

Název
    Výzkum reliéfu české části Krkonoš
Údaj o odpovědnosti
    Zbyněk Engel
Autor
    Engel, Zbyněk, 1972-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 108, č. 3
Strany
    s. 235-236
Rok
    2003
Poznámky
    1 obr.
    il.
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Klasifikační znak
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    deglaciace
    holocén
    kar
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    mapa geomorfologická
    periglaciální jevy
    pleistocén-svrchní
    pohoří
    rašelina
    rašeliniště
    reliéf
    sedimenty jezerní
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Krkonoše
Klíčové slovo
    části
    české
    Krkonoš
    Reliéfu
    Výzkum
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 5. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012