Podrobnosti záznamu

Název
    Výzkum sedimentů a speleotém ve Zbrašovských aragonitových jeskyních
Autor
    Bosák, Pavel
    Hercman, H.
    Pruner, Petr
    Šlechta, Stanislav
Konference
    Odborný seminář 100. výročí objevení Zbrašovských aragonitových jeskyní (09.04.2013-10.04.2013 : Teplice nad Bečvou, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Zbrašovské aragonitové jeskyně : 100. výročí objevení
Strany
    S. 53-56
Poznámky
    Projekt: IAA3013201, GA AV ČR, CZ3cav_un_auth*0000935
    Projekt: IAA300130701, GA AV ČR3cav_un_auth*0228941
    Překlad názvu: The study of sediments and speleothems in the Zbrašov Aragonite Caves
    Rozsah: 4 s. : P
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    Cave sediments
    Eemian
    Hranice Karst (Czech Republic)
    paleomagnetism and magnetostratigraphy
    speleothems
    U-series dating
Klíčové slovo
    Aragonitových
    Jeskyních
    Sedimentů
    Speleotém
    Výzkum
    Zbrašovských
Abstrakt (česky)
   Numerické datování termominerálních speleotém (koblih) z okolí lokality U krokodýla poskytlo poněkud starší data než dosud udávaná v literatuře: 123 až 127 tisíc let (s rozptylem 108 až 144 tisíc let). Speleotémy se tvořily v průběhu klimatického optima vrcholné poslední doby meziledové (eem), tj. v mořském izotopovém stupni (MIS) 5e. Jemnozrnné klastické sedimenty z výkopu U Krokodýla mají normální paleomagnetickou polaritu vzorků s téměř současnými paleomagnetickými směry. S ohledem na skutečnost, že sedimenty leží na bloku ze stěny utržených termominerálních speleotém, jsou pak jistě mladší než 108 tisíc let.
Abstrakt (anglicky)
   The numerical dating of hydrothemal speleothems (doughnuts) from locality At Crocodile gave older data than was published in the literature: 123 to 127 thousand years (with range 108 to 144 thousand years). Speleothems crystallized in the time of climatic optimum of the last interglacial period (Eemian) corresponding to the marine isotope stage (MIS) 5e. Clastic sediments from excavations in the area At Crocodile show normal paleomagnetic polarity in all samples with nearly recent magnetic field directions. Studied sediments cover block of hydrothermal speleothems fallen from the wall and therefore they must be younger than 108 thousand years.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    23. 10. 2014