Podrobnosti záznamu

Název
    Výzkum sedimentů přehrad, nádrží a jezer-zhodnocení rizik a návrhy opatření
Další názvy
    Survey of the Contamination of Reservoir and Lake Sediments ? Risk Assessment and Remediation Proposals
Autor
    Hanák, Jaromír
    Müller, Pavel
    Müllerová, Hana
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Sedimenty vodných tokov a nádrží
Poznámky
    Akce: 2005/05/11 ; Bratislava
Výraz tezauru
    Contamination, organic pollutants, heavy metals, reservoir and pond sediments, eutrophication.
Klíčové slovo
    Jezer-zhodnocení
    Nádrží
    Návrhy
    Opatření
    Přehrad
    Rizik
    Sedimentů
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Publikace prezentuje některé z výsledků grantu MŽP ČR VaV/630/4/02 ?Výzkum sedimentů přehrad, nádrží a jezer ? zhodnocení rizik a návrhy opatření?. Výzkum sedimentů přehrad, rybníků a jezer byl prováděn na modelových objektech. Vzorky jsme komplexně charakterizovali souborem analýz, včetně zrnitostní analýzy, silikátových analýz, RTG, analýz obsahu huminových látek, CEL, NEL, AOX, PAH, PCB, OCP, TK a analýz obsahů radioaktivních prvků - U, Th, K, Cs atd. Dále byly studovány podmínky fixace a uvolňování vybraných prvků pomocí kolonových experimentů a sekvenčních analýz. Výsledky považujeme za základ pro volbu dalších výzkumných kroků.
Abstrakt (anglicky)
   Survey of the Contamination of Reservoir and Lake Sediments ? Risk Assessment and Remediation Proposals
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014