Podrobnosti záznamu

Název
    Výzkum v oblasti nerostných surovin a hornické činnosti
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Petroš, Peter Fečko, Libuše Hofrichterová, Vlastimil Hudeček, Miroslav Kaloč, Václav Kryl, Zdeněk Neustupa, Josef Novák, Miroslav Palas, Vlastimil Řepka, Vladimír Slivka
Autor
    Fečko, Peter, 1960-
    Hofrichterová, Libuše, 1945-
    Hudeček, Vlastimil, 1953-
    Kaloč, Miroslav
    Kryl, Václav, 1939-
    Neustupa, Zdeněk
    Novák, Josef
    Palas, Miroslav
    Petroš, Vladimír, 1938-
    Řepka, Vlastimil
    Slivka, Vladimír, 1953-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II
Strany
    s. 563-569
Poznámky
    Anglické resumé
Klasifikační znak
    622
Skupina konspektu
    622
Předmětová skupina
    ekonomika
    hornictví
    likvidace dolu
    mechanika hornin
    nerostné suroviny
    odpad průmyslový
    suroviny druhotné
    školství
    technologie
    těžba podzemní
    těžba povrchová
    uhlí
    úpravnictví
    výzkum
Geografické jméno
    Česko
Klíčové slovo
    činnosti
    Hornické
    Nerostných
    Oblasti
    Surovin
    Výzkum
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012