Podrobnosti záznamu

Název
    Výzkum vhodnosti skrývkových zemin pro rekultivační účely a jeho aplikace na výsypce Radovesice
Údaj o odpovědnosti
    Michal Řehoř
Další názvy
    Research of the suitability of the overburden soils for the restoration purposes and its application on the Radovesice dump
Autor
    Řehoř, Michal
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zpravodaj SHD
Svazek/č.
    Č. 4
Strany
    s. 45-51
Rok
    1992
Poznámky
    3 tab., 3 fot., 3 bibl.
    Anglické, německé a ruské resumé
    Zkr. název ser.: Zprav. SHD.
Předmětová skupina
    ekologie
    ložiska pevných paliv
    mechanika zemin
    ochrana přírody
    severočeská pánev
    uhlí hnědé
    změny přírodního prostředí těžbou
Předmětová kategorie
    rekultivace
    výsypky
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Radovesice (Teplice)
Klíčové slovo
    Aplikace
    Radovesice
    Rekultivační
    Skrývkových
    účely
    Vhodnosti
    Výsypce
    Výzkum
    Zemin
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012