Podrobnosti záznamu

Název
    Výzkum změn biocenóz a vývoje říčního koryta ve vybraných profilech Bečvy po povodni 1997 (Předběžné sdělení)
Autor
    Lacina, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy I. díl
Strany
    s. 46-52
Poznámky
    Projekt: IAA3086903, GA AV ČR
    Překlad názvu: Research of biocenose change and river channel in the choice profiles of Bečva river after floods 1997
    Rozsah: 6 s.
Předmětová kategorie
    Bečva river
    floods
Klíčové slovo
    1997
    Bečvy
    Biocenóz
    Koryta
    Po
    Povodni
    Profilech
    Předběžné
    říčního
    Sdělení
    Vybraných
    Vývoje
    Výzkum
    Změn
Abstrakt (česky)
   Článek se zabývá sukcesí v korytě řeky Bečvy po povodních v roce 1997.

   Článek se zabývá sukcesí v korytě řeky Bečvy po povodních v roce 1997.
Abstrakt (anglicky)
   This temporaly report described research of biocenose change of Bečva river after floods 1997

   This temporaly report described research of biocenose change of Bečva river after floods 1997.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012