Podrobnosti záznamu

Název
    Výzkum změn biocenóz a vývoje říčního koryta ve vybraných profilech Bečvy po povodni 1997 (předběžné sdělení) : předběžné sdělení
Údaj o odpovědnosti
    Jan Lacina
Další názvy
    Changes in biocenoses and development of river beds in selected profiles on the Bečva river after floods in 1997
Autor
    Lacina, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy I
Strany
    s. 46-52
Poznámky
    1 obr., 2 bibl.
Předmětová skupina
    adaptace
    biotop
    eroze
    koryto
    morfologie fluviální
    ochrana přírody
    povodeň
    prostředí fluviální
    vegetace
    záplavová niva
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Osek nad Bečvou (Přerov)
    Valašské Meziříčí (Vsetín)
Klíčové slovo
    1997
    Bečvy
    Biocenóz
    Koryta
    Po
    Povodni
    Profilech
    Předběžné
    říčního
    Sdělení
    Vybraných
    Vývoje
    Výzkum
    Změn
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    30. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012