Podrobnosti záznamu

Název
    Výzkum zranitelnosti hornin a podzemních vod v trase ropovodu Ingolstadt-Kralupy nad Vltavou : shrnutí a prezentace formou GIS (CD-ROM)
Údaj o odpovědnosti
    Jan Kašpar, Olga Moravcová
Další názvy
    The vulnerability research of rocks and ground water along the oil pipeline Ingolstadt-Kralupy nad Vltavou - compilation and presentation in GIS (CD-ROM)
Autor
    Kašpar, Jan
    Moravcová, Olga, 1968-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996
Strany
    s. 18-27
Poznámky
    4 obr.
    Anglické resumé
Předmětová skupina
    digitalizace
    geologie environmentální
    produktovod
    zpracování dat
Geografické jméno
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    CD-ROM
    Formou
    GIS
    Hornin
    Ingolstadt-Kralupy
    Podzemních
    Prezentace
    Ropovodu
    Shrnutí
    Trase
    Vltavou
    Vod
    Výzkum
    Zranitelnosti
Abstrakt (anglicky)
   Geological documentation of the oil pipeline ditch between Ingolstadt and Kralupy n.V. (Czech part only) has been caried out and geological maps on scale 1:10 000 and thematic maps on scale 1:50 000 have been compiled. To enable presentation and utilization of the results achieved by the research, a CD-ROM format has been chosen. The disc contains a map documentation in a digital form, as well, as text and photographic part of the project in a hypertext. An integral part of the CD-ROM are also helping and viewing programmes
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012