Podrobnosti záznamu

Název
    Výzkumný projekt ČBÚ č. 29/2003 "Zdokonalení metod včasného zjišťování samovznícení uhlí a kontroly průběhu jeho likvidace se zaměřením na indikační plyny"
Údaj o odpovědnosti
    Alois Adamus, Jindřich Šancer
Autor
    Adamus, Alois, 1955-
    Šancer, Jindřich
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 13, č. 9
Strany
    s. 13-20
Rok
    2006
Poznámky
    2 diagr., 3 fot., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Klasifikační znak
    504.05
    550.4
    553.9
    622.33
Skupina konspektu
    504
    553
    622
Předmětová skupina
    geologie environmentální
    geologie ložisková
    hornoslezská pánev
    mezinárodní spolupráce
    oxidace
    prevence
    projekt
    rizika geologická
    studie environmentálních vlivů
    těžba podzemní
    uhlí bituminózní
    vysoká teplota
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Ostravsko-karvinská pánev (Česko)
Klíčové slovo
    29/2003
    č
    ČBÚ
    Indikační
    Kontroly
    Likvidace
    Metod
    Plyny
    Projekt
    Průběhu
    Samovznícení
    Uhlí
    Včasného
    Výzkumný
    Zaměřením
    Zdokonalení
    Zjišťování
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012