Podrobnosti záznamu

Název
    Význačné deformace svahů Rusavské hornatiny
Údaj o odpovědnosti
    Marek Křížek
Autor
    Křížek, Marek
Jazyk
    česky
Externí objekt
   http://www.pef.zcu.cz/pef/kge/veda/geomorf_konf/sbornik/texty1/rKrizek.pdf
Zdrojový dokument - monografie
    Geomorfologický sborník 1 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 : příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně
Strany
    s. 71-76
Poznámky
    1 obr., 1 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    eroze vodní
    flyšové pásmo Západních Karpat
    kontrola strukturní
    kvartér
    kvartér Západních Karpat
    magurská skupina příkrovů flyšového pásma
    pohyb svahový
    pramen
    příkrov
    reliéf
    říční síť
    sesuv
    soliflukce
    svah
    údolí
    údolí visuté
Geografické jméno
    Hostýnské vrchy (Česko)
    Morava (Česko)
Klíčové slovo
    Deformace
    Hornatiny
    Rusavské
    Svahů
    Význačné
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012