Podrobnosti záznamu

Název
    Význam a účinnost informačního seizmologického systému v protiotřesovém boji v ostravsko-karvinském revíru
Údaj o odpovědnosti
    Ludvík Trávníček, Stanislav Knotek, Josef Holečko, Zdeněk Vajter
Další názvy
    Significance and effectiveness of the seismological information system for the actions against shaking in the Ostrava-Karviná Mining District
Autor
    Holečko, Josef
    Knotek, Stanislav
    Trávníček, Ludvík
    Vajter, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí
Svazek/č.
    Roč. 38, č. 8-9
Strany
    s. 350-355
Rok
    1990
Poznámky
    5 obr.
Předmětová skupina
    hornoslezská pánev
    otřesy
    průvodní jevy
    seizmika
    tektonika
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Ostravsko-karvinský revír
Klíčové slovo
    Boji
    Informačního
    Ostravsko-karvinském
    Protiotřesovém
    Revíru
    Seizmologického
    Systému
    účinnost
    Význam
Abstrakt (česky)
   Aplikace uvedeného způsobu hodnocení seizmologické aktivity je podmíněna kvalitou seizmologického pozorovacího a informačního systému, kontinuálně a technicky spolehlivě registrujícího v zájmovém prostoru jevy indukované hornickou činností, a to v energetickém spektru minimálně od hodnoty o řád nižší, tj. asi 100 J, než je minimální energie významnějších otřesových jevů. Začíná se uplatňovat i příznivý ekonomický dopad seizmologických pozorování v rámci zajišťování bezpečnosti a ochrany důlních pracovníků v otřesových oblastech
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012