Podrobnosti záznamu

Název
    Význam geologie pro společnost
Další názvy
    Geology for Society
Autor
    Břízová, Eva
    Dudíková Schulmannová, Barbora
    Klomínský, Josef
    Košuličová, Monika
    Pertoldová, Jaroslava
    Verner, Kryštof
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Výzva a hrozby ekoturismu a geoturismu pro ochranu biodiverzity a geodiverzity
Strany
    11
Poznámky
    Akce: 2011/10/05 ; Telč
Výraz tezauru
    geology, society, geological mapping
Klíčové slovo
    Geologie
    Společnost
    Význam
Abstrakt (česky)
   Posláním geologie a geologů je zkoumání litosféry, včetně zemského povrchu z hlediska jejich stavby, složení, vývoje a procesů, které v nich probíhají. Zemský povrch je prostředím, na kterém žijeme a litosféra je zdrojem surovin nezbytných pro moderní civilizaci. Litosféra, biosféra, hydrosféra a atmosféra jsou vzájemně propojeny látkovými a energetickými toky. Abychom porozuměli současnému životnímu prostředí, na kterém je závislý život člověka, musíme znát procesy, které se v litosféře i na jejím povrchu odehrávají. Základní metodou je geologický výzkum spojený s geologickým mapováním, který poskytuje prostorový (3D) model zemské kůry, obohacený o čtvrtý, časový rozměr. Takové výsledky jsou hlavní součástí geovědních studií, které přispívají k vyhodnocení kvality životního prostředí a k surovinovému potenciálu území.
Abstrakt (anglicky)
   Geology for Society
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014