Podrobnosti záznamu

Název
    Význam magnetické susceptibility pro geologické mapování hornin těšínitové asociace na listu 1:25 000 Starý Jičín (25-124) : 25-124 Starý Jičín
Údaj o odpovědnosti
    David Buriánek, Zuzana Skácelová
Další názvy
    The consequence magnetic susceptibility for geological mapping of the teschenite asociation on the map sheet 1:25 000 Starý Jičín (25-124)
Autor
    Buriánek, David
    Skácelová, Zuzana
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Svazek/č.
    Roč. 14
Strany
    s. 62-65
Rok
    2007
Poznámky
    1 obr., 1 diagr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2006
Klasifikační znak
    55(1)
    550.3
    550.8
    552
Skupina konspektu
    55
    552
Předmětová skupina
    analýza petrografická
    bazalt
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    horniny vulkanické
    magnetická susceptibilita
    mapování
    petrogeneze
    pikrit
    těšinit
    vlastnosti magnetické
    vnější skupina příkrovů flyšového pásma
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Starý Jičín (Česko)
    Starý Jičín (Nový Jičín, Nový Jičín)
Klíčové slovo
    1:25
    25-124
    000
    Asociace
    Geologické
    Hornin
    Jičín
    Listu
    Magnetické
    Mapování
    Starý
    Susceptibility
    Těšínitové
    Význam
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    15. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012