Podrobnosti záznamu

Název
    Význam magnetické susceptibility pro geologické mapování hornin těšínitové asociace na listu 1:25000 Starý Jičín (25-124)
Další názvy
    The consequence magnetic susceptibility for geological maping of the teschenite association on the map sheet 1:25000 Starý Jičín (25-124)
Autor
    Buriánek, David
    Skácelová, Zuzana
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Svazek/č.
    Roč. 14, č. listopad
Strany
    4
Rok
    2007
Výraz tezauru
    petrology, teschenite association, magnetic susceptibility, hydrothermal alteration
Klíčové slovo
    1:25000
    25-124
    Asociace
    Geologické
    Hornin
    Jičín
    Listu
    Magnetické
    Mapování
    Starý
    Susceptibility
    Těšínitové
    Význam
Abstrakt (česky)
   Na základě magnetické susceptibility můžeme ve studovaném území poměrně dobře vyčlenit dvě skupiny: (1) těšinity a (2) pikrity až bazalty. Rozdíly magnetických vlastností obou hornin závisí především na obsazích magnetitu a hematitu. Magnetit v těšínitech vznikal již během magmatické krystalizace a byl i přes intenzivní působení hydrotermálních fluid zachován (zejména jako inkluze uvnitř amfibolů). V pikritech až bazaltech se většina železa zabudovala do tmavých minerálů. Během alterace se primární minerální asociace částečně změnila na sekundární silikáty (např. chlority) a limonit. Nižší obsahy feromagentických minerálů v pikritech až bazaltech oproti těšínitům jsou výsledkem rozdílného chemického složení primárních hornin a odlišného chování jejich minerálních asociací během postmagmatického vývoje (hydrotermální alterace).
Abstrakt (anglicky)
   The consequence magnetic susceptibility for geological maping of the teschenite association on the map sheet 1:25000 Starý Jičín (25-124)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014