Podrobnosti záznamu

Název
    Význam maximálních hodnot radonu v podloží pro hodnocení radonového rizika v České republice
Další názvy
    The importance of maximum soil gas radon values for the radon risk evaluation in the Czech Republic
Autor
    Barnet, Ivan
    Pacherová, Petra
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010
Svazek/č.
    Roč. 44, č. podzim
Strany
    5
Rok
    2011
Výraz tezauru
    maximum soil gas radon, ratio maximum/mean
Klíčové slovo
    České
    Hodnocení
    Hodnot
    Maximálních
    Podloží
    Radonového
    Radonu
    Republice
    Rizika
    Význam
Abstrakt (česky)
   Regresní vztahy průměru, třetího kvartilu a maxima půdního radonu byly zpracovány pro 23horninových typů v České republice. Extrémní poměry maximúprůměrů byly zjištěny překvapivě i v nízkoradonových křídových sedimentech a spraších.
Abstrakt (anglicky)
   The importance of maximum soil gas radon values for the radon risk evaluation in the Czech Republic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014