Podrobnosti záznamu

Název
    Význam nízkoteplotních oxidačních procesů jako zdroje tepla ve stěnových porubech a dobývacích komorách uhelných dolů
Autor
    Taraba, Boleslav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí : Technicko-ekonomický měsíčník uhelného průmyslu
Svazek/č.
    Roč. 41, 11/2
Strany
    s. 354-357
Rok
    1993
Klíčové slovo
    Dobývacích
    Dolů
    Jako
    Komorách
    Nízkoteplotních
    Oxidačních
    Porubech
    Procesů
    Stěnových
    Tepla
    Uhelných
    Význam
    Zdroje
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012