Podrobnosti záznamu

Název
    Význam poloh ostrohranných klastů v sedimentech vnitrojeskynní facie Zazděné jeskyně, Moravský kras (24-23 Protivanov)
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Kadlec
Další názvy
    Significance of the angular clast layers in the interior facies sediments of Zazděná Cave, Moravian Karst
Autor
    Kadlec, Jaroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 1
Strany
    s. 9-10
Rok
    1994
Poznámky
    6 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1993
Předmětová skupina
    kras
    moravský devon a spodní karbon
    pleistocén
    sedimenty jeskynní
    sedimenty karbonátové
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Sloup
Klíčové slovo
    24-23
    Facie
    Jeskyně
    Klastů
    Kras
    Moravský
    Ostrohranných
    Poloh
    Protivanov
    Sedimentech
    Vnitrojeskynní
    Význam
    Zazděné
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    30. 6. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012