Podrobnosti záznamu

Název
    Významný sprašový profil na jv. okraji brněnského masívu u Vedrovic (okres Znojmo)
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Havlíček, Libuše Smolíková
Další názvy
    Significant loess profile on the SE margin of the Brno massif near Vedrovice (Znojmo district)
Autor
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu
Svazek/č.
    Roč. 67, č. 6
Strany
    s. 441-446
Rok
    1992
Poznámky
    2 obr.,2 pl.,8 bibl. + 2
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst.
Předmětová skupina
    brunnie
    kryopedologie
    kvartér Českého masivu
    pedologie
    půdy
    sedimentace eolická
    sedimenty deluviální
Předmětová kategorie
    profil sprašový
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Vedrovice
Klíčové slovo
    Brněnského
    Jv
    Masívu
    Okraji
    Okres
    Profil
    Sprašový
    Vedrovic
    Významný
    Znojmo
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    4. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012